Liberecké
Zelenenoviny.cz

Dotace přispěla v Jablonci na obnovu zeleně

13.12.2017 | Jablonec nad Nisou

zelenV závěru listopadu skončily projekty na obnovu zeleně, na které se městu podařilo získat téměř půlmilionovou dotaci z Operačního programu Životní prostředí na ošetření zeleně v ulicích Mlýnská a Vysoká. Město se na úpravách podílelo částkou 343 tis. korun.

Zeleň obou ploch, které nebyly nikdy jako celek ošetřené, tvořil převážně nálet. „V průběhu realizace se vykácely nezdravé dřeviny, vytipované prošly zdravotním a bezpečnostním řezem, instalovaly se bezpečnostní vazby a odstranily se ty nefunkční. Odborník zredukoval náletové porosty a nově vysadil tisy, jedle a kaliny, které doplnil převislými růžemi,“ popisuje novou podobu obou zelených ploch Štěpánka Gaislerová z oddělení správy veřejné zeleně a dodává: „Cílem projektu Ošetření vybraných ploch zeleně v Jablonci nad Nisou bylo zlepšit neuspokojivý stav dvou lokalit poblíž městského centra, které jsou v projektu označené jako I. Mlýnská a II. Vysoká.“

Pozemek u ulice Mlýnské je svažitý, místy hůře přístupný, ale díky porostu vzrostlých buků je významným a ojedinělým místem souvislých porostů vzrostlých bučin ve městě. Kromě buků jsou tu zejména javory mléče, kleny a jasany. Také na mírně svažitém pozemku u ulice Vysoká je několik vzrostlých buků lesních, společnost jim dělají javor klen i mléč, dub a bříza.

  • Celkové výdaje projektu: 832 tis. Kč
  • Dotace EU: 489 tis. Kč
  • Spoluúčast města: 343 tis. Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

zdroj: www.mestojablonec.cz

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí v Libereckém kraji:

Reklama:

.

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtryvody.cz