Liberecké
Zelenenoviny.cz

Železný Brod bude mít nový sportovní areál

1.9.2018 | Železný Brod

Na místě bývalé továrny Exatherm město postaví sportovní areál. Žáci základní školy rozhodly o umístění in-line dráhy, která v Železném Brodě dosud chybí.


In-line bruslení je mezi dětmi oblíbené

V minulých týdnech skončila sanace objektu Exathermu s dobrým výsledkem. Z toho vyplývá, že areál byl předán zpět městu k dalšímu možnému využití.

Jak již bylo sděleno, tak se v loňském roce vypsala soutěž pro žáky základních škol na téma, jak by si představovali využití tohoto prostoru. Ve všech návrzích se objevila in-line dráha, která v Železném Brodě chybí. Středisko volného času Mozaika dlouhodobě eviduje zájem o in-lineový kroužek, ale nemůže jej zřídit, protože není k dispozici prostor, který by tuto aktivitu umožňoval. Setkáte se s dětmi, které se snaží bruslit směrem na Spálov, a to je pro nás z hlediska bezpečnosti nepřijatelné. Z těchto poznatků pro nás vyvstalo řešení, že by bylo dobré in-line dráhu umístit v prostoru po Exathermu. Proto jsme s tímto návrhem přišli na Komisi pro vzhled města, ve které tento návrh nebyl zamítnut. Byly zde ještě připomínky na chlazení dráhy pro zimní období, ale to je příliš složitá technická záležitost s vysokým finančním návrhem.

Po zasedání zastupitelstva dne 4. 6. 2018 jsme vstoupili do jednání s Ing. arch. Vavřínem, který by měl vytvořit celkový koncept prostoru tak, abychom jej mohli chápat jako volnočasovou zónu, ale i místo pro neformální shromažďování a odpočinek. Součástí mají být i terénní úpravy a zeleň.

 

Zdroj: Železný Brod

Foto: PixabayReklama

Co se dělá pro životní prostředí v regionech:

Reklama:

Důležité odkazy: