Liberecké
Zelenenoviny.cz

Jablonecko

Travnaté ostrůvky čistí vodu

18.10.2021 | město Jablonec n.N.

Celorepublikový unikát v čištění vody má jablonecká přehrada Mšeno - plovoucí zelené ostrovy, které slouží jako kořenová čistička vody. Plovoucí travnaté ostrůvky korunují snahu města Jablonce nad Nisou a jsou třetím krokem v boji za vodu bez sinic, kterých se v přehradě v roce 2018 nashromáždilo veliké množství. Prvním krokem bylo odkanalizování všech přítomných přehrad a druhým ultrazvukové čištění vody. více …


Poběžte pro paměť národa

18.5.2021 | Liberecký kraj

Již šestý ročník benefičního Běhu pro Paměť národa se poběží od 20. do 23. května tohoto roku. Kvůli aktuální coronavirové situaci se neuskutečný slavnostní hromadný start, závodníci budou probíhat připravenými tratěmi po celé republice individuálně nebo s přáteli či rodinou. Za Liberecký kraj pořádá benefiční běh TJ Sokol Jablonec nad Nisou.  více …


NEJ strom v Bedřichově

9.4.2021 | Bedřichov

Obec Bedřichov se nachází v okrese Jablonec nad Nisou, kraj Liberecký. Žije zde 363 obyvatel. V létě slouží Bedřichov jako výchozí místo pro turistiku a cykloturistiku po Jizerských horách. Z Bedřichova také vedou bezbariérové stezky do okolí. Přímo nad Bedřichovem se nachází rozhledna Královka. Bedřichovská radnice právě vybírá NEJ strom v katastru své obce - pomůžeme?  více …


Jablonečtí mohou požádat o kompostér

8.4.2021 | město Jablonec N.N.

Od 1. dubna spustí město příjem žádostí o poskytnutí zahradního kompostéru. Žadatelem mohou být fyzické osoby, které jsou vlastníky, spoluvlastníky nebo nájemci pozemku na území města. O kompostér mohou požádat i společenství vlastníků jednotek. více …


Jablonec zapojil dobrovolníky do obnovy lesa

18.11.2020 | Jablonec nad NisouJablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou v tomto roce zapojil do obnovy lesa také dobrovolníky. Ti se postarali o ožínání stromků a vzhledem k oboustranné spokojenosti už magistrát města plánuje další spolupráci. 

 

 

  více …


Alej v Luční ulici

18.12.2019 | Město Hrádek nad Nisou

Luční ulice v Hrádku nad Nisou je ve své části i cyklostezkou, a tvoří přirozený předěl mezi domy a komunikačním obchvatem města. Již v minulosti zde proběhla rozsáhlá výsadba stromů a nyní bylo zelené dílo dokončeno díky spolupráci města se společností ČEZ.  více …


Bezzásahové území v Jizerských horách

27.11.2019 | AOPK

Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery byla zřízena roku 1960 k ochraně unikátního území na horním toku řeky Jizery. Na české straně zaujímá celkem 189,11 ha ve dvou segmentech Velká Jizerská louka a V Močálech, propojených ochranným pásmem o rozloze 120,49 ha. Předmětem ochrany je lidskou činností málo dotčený komplex ekosystémů tvořený živými vrchovišti, rozsáhlými porosty borovice kleče, podmáčenými smrčinami, rašelinnými loukami a společenstvy štěrkopískových náplavů bohatě meandrující Jizery. Dnes, 27.11.2019, byla mezi st. podnikem Lesy ČR a Agenturou pro ochranu přírody a krajiny uzavřena Smlouva o vyhlášení bezzásahového území.  více …


Jablonec nad Nisou pomáhá lidem bez domova

11.3.2019 | Jablonec nad Nisou

Nezisková organizace Naděje vybudovala v Jablonci nad Nisou pět mobilních iglou, která pomáhají osobám bez domova přečkat mrazivé noci. V příštím roce by se měl jejich počet znásobit a nabídnout tak přístřeší většímu počtu lidí.

  více …


Horní Proseč postavila venkovní fitko

21.10.2018 | Město Jablonec nad Nisou

Horní Proseč nabízí obyvatelům nové venkovní využití. Vznikla zde moderní posilovna pro dospělé, kterou je možné využívat v průběhu celého roku zcela bezplatně. více …


Jablonec nad Nisou otevírá nový svěrný dvůr

20.10.2018 | Město Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou otevřel 15. října nový sběrný dvůr v Želivského ulici. Občané, kteří mají platnou smlouvu na popelnice jej mohou využívat k likvidaci bioodpadu, pneumatik a velkoobjemového odpadu.

více …

Co se dělá pro životní prostředí v Libereckém kraji:

Reklama:

.

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtryvody.cz