Liberecké
Zelenenoviny.cz

Jablonečtí mohou požádat o kompostér

8.4.2021 | město Jablonec N.N.

Od 1. dubna spustí město příjem žádostí o poskytnutí zahradního kompostéru. Žadatelem mohou být fyzické osoby, které jsou vlastníky, spoluvlastníky nebo nájemci pozemku na území města. O kompostér mohou požádat i společenství vlastníků jednotek.


Projekt Pořízení dalších kompostérů pro občany města Jablonec nad Nisou je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí a navazuje na projekt Kompostéry pro občany města Jablonec nad Nisou, který proběhl v roce 2018. Tehdy byl o kompostéry velký zájem, proto se město rozhodlo akci zopakovat. „V loňském roce bylo schváleno přidělení dotace a na přelomu února a března letošního roku proběhlo výběrové řízení na dodavatele kompostérů. Mezi občany bude rozděleno celkem 500 kusů,“ upozorňuje Barbora Šnytrová z oddělení správy veřejné zeleně. Kompostéry jsou zhotoveny z recyklovaného plastu odolného vůči mrazu a slunečnímu záření. „Bude možné vybírat ze dvou velikostí (1 000 nebo 600 litrů) s ohledem na rozlohu zahrady, kde má být kompostér umístěn. Kompostéry budou občanům bezplatně zapůjčeny na dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2026. Poté přejdou do jejich osobního vlastnictví,“ vysvětluje Šnytrová. Od 1. dubna 2021 bude možné podat žádost o poskytnutí zahradního kompostéru. Žadatelé mohou vyplnit online formulář na webu www.mestojablonec.cz, nebo si ho mohou stáhnout, vytisknout a zaslat na adresu: Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení správy místního hospodářství, Mírové nám. 19, 466 01 Jablonec nad Nisou. Vyplněný formulář lze také odevzdat na informačním středisku magistrátu. Základní podmínkou pro poskytnutí kompostéru je vlastnictví pozemku na území města Jablonec nad Nisou. Kompostér nesmí být umístěn na veřejně přístupném pozemku nebo na pozemku, pro nějž byl poskytnut kompostér v rámci projektu z roku 2018. Podrobné podmínky pro poskytnutí kompostéru a vzor smlouvy, která bude uzavřena s úspěšnými žadateli, jsou zveřejněny na internetových stránkách města. Samotné přidělování kompostérů proběhne v létě letošního roku. K vyzvednutí kompostéru budou úspěšní žadatelé vyzváni prostřednictvím e-mailu. Při převzetí podepíší žadatelé smlouvu o výpůjčce a následném darování kompostéru a obdrží návod k sestavení a správnému užívání. Bližší informace o poskytování zahradních kompostérů je možné získat na oddělení správy místního hospodářství (scech@mestojablonec.cz, tel.: 483 357 116, nebo snytrova@mestojablonec.cz, tel.: 483 357 357). (red)

Redakčně upraveno

Zdroj: Jablonec N.N

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Co se dělá pro životní prostředí v Libereckém kraji:

  Reklama:

  .

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtryvody.cz