Liberecké
Zelenenoviny.cz

Bítouchovská lávka dostane nový kabát.

11.6.2020 | město Semily

Riegrova stezka je naučnou stezkou údolím řeky Jizery s překrásnými výhledy na řeku a okolní přírodu. Letošní sezóna přinese turistům komplikace v podobě zavřené lávky přes řeku Jizeru ve směru od Kolonky. Dosluhující lávka totiž prochází celkovou revitalizací. 


Jedinečná a turisty hojně vyhledávaná Riegrova stezka přivítá v každé sezoně tisíce návštěvníků, z nichž mnozí cestou na "Riegrovku" překročí řeku Jizeru v místě u bývalé Kolonky, kde je donedávna vítala již dosluhující, nevzhledná lávka. To však už nyní neplatí. Původní lávka je průchozím zcela uzavřena, a to z důvodu kompletní rekonstrukce, na jejímž konci spojí oba břehy Jizery elegantní ocelová lávka s dřevěnou mostovkou a zábradlím.

Budoucí lávka je navržena jako svislicový ocelový parapetní příhradový nosník s dřevěnou mostovkou s rozpětím 32,5 m, s volnou šířkou 2,0 m a zábradlím výšky 1,3 m. Krajní opěry budou založené na skupině mikropilot vetknutých do skalních horizontů. 

"Po dobu výstavby nové lávky dochází k dočasnému přesměrování přístupu na Riegrovu stezku," upozorňuje Zdeňka Marková z Klubu českých turistů Semily. "Přístup po červené značené stezce je z důvodu výstavby lávky zrušen. Náhradní trasa přístupu - od směrovníku na Riegrově náměstí vpravo po modré značené stezce až k rozcestníku, zde pokračovat vlevo ke směrovníku v Bítouchově a zde vlevo přejít na červenou značenou Riegrovu stezku. 

Opačným směrem od Spálova - od směrovníku v Bítouchově vpravo k rozcestníku a zde přejít vpravo na modrou značenou stezku na Riegrovo náměstí v Semilech." 

Stavba nové lávky přes řeku Jizeru byla zahájena 1. června t.r. a ukončena bude nejpozději 30. listopadu 2020.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: město Semily

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Co se dělá pro životní prostředí v Libereckém kraji:

  Reklama:

  .

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtryvody.cz