Liberecké
Zelenenoviny.cz

Dětský odpadkový den v Liberci

22.9.2020 | město Liberec

Již čtvrtý ročník Dětského odpadkového dne proběhl dne 9.9.2020 v parku Nad tržním náměstím. Akci jako obvykle pořádal odbor ekologie a veřejného prostoru města Liberec, kdy cílem akce je formou her a různých kvízů příchozím dětem i dospělým vysvětlit, proč je důležité odpad třídit, jak se s vytříděným odpadem dále nakládá a co z něho lze znovu vyrobit.


Počasí akci přálo, a tak se na místě sešlo zase plno malých návštěvníků, kteří se hravou formou dozvěděli něco o tom, jak se správně odpad třídí, jak je s ním dále nakládáno a co lze z odpadu vyrobit. Bylo zde rozmístěno nejenom mnoho atrakcí, ale i soutěží a kvízů či rozličných naučných materiálů. Děti si za správné splnění úkolů mohly odnést nějakou tu sladkost nebo např. oblíbené tašky na třídění.

Velkou atrakcí byla speciální skákací dráha, nafukovací skluzavka, či skákací čajová konvice. Nechyběly popelkáry, malé svozové autíčko či koloběžky. Pro velké i malé zde byl přistaven i svozový vůz společnosti FCC Liberec s.r.o. či pro zajímavost automobil na elektrický pohon.

Tradičně se do akce zapojily všechny kolektivní systémy, s nimiž město spolupracuje, ať to je např. společnost Elektrowin a.s, Asekol a.s, EKO-KOM a.s., dále společnost Dimatex CS spol. s r.o., která ve Stráži nad Nisou zpracovává nepotřebný textil a v neposlední řadě svozová společnost FCC Liberec s.r.o., která v Liberci sváží komunální odpad.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: město Liberec

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Co se dělá pro životní prostředí v Libereckém kraji:

  Reklama:

  .

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtryvody.cz