Liberecké
Zelenenoviny.cz

Hodkovice zavádějí nový systém třídění odpadů

12.11.2020 | Hodkovice nad Mohelkou

Hodkovice nad Mohelkou od 1. ledna 2021 zavádějí nový systém třídění odpadu. Projekt s názvem Třídíme doma zajistí každé nemovitosti přidělení dvou nádob, a to na papír a na plasty. Celá služba je zcela zdarma. 

 

 


Vnímáme, že se mezi Vámi množí obavy, zda Vám bude stávající nádoba na směsný komunální odpad při 14 denním intervalu svozů stačit. Natočili jsme proto pro Vás video s příklady možných obalů, které do nových nádob na plasty a papír můžete odkládat. Řada občanů dnes do tříděného odpadu odevzdává pouze PET láhve a papírové kartóny, ale dalších plastových a papírových obalů najdete v domácnosti mnohem více.  PAPÍR – krabičky od čajů, léků, rýže a dalších sypkých potravin, letáky, papírové vaničky od zeleniny, krabice od pracích prášků, obalový papír apod. PLASTY – nádobky od šampónů, krémů, čistících prostředků, aviváží a další drogerie, plastové sáčky a tašky, PET lahve, plastové hračky, kyblíky apod. Věděli jste, že do žluté nádoby můžete od r. 2018 kromě plastů odkládat i obaly od džusů a mléka? A kdyby Vám ani po poctivém vytřídění papíru a plastů stávající černá nádoba nestačila, budeme společně hledat řešení.

Svoz směsných komunálních odpadů z černých a plechových popelnic bude od nového roku nastaven plošně na 1x za 14 dnů (s výjimkou sídliště Podlesí, kde zůstane týdenní svoz).

Pokud si chcete třídění odpadů v domácnosti ulehčit, přijďte si na městský úřad vyzvednout zdarma barevné tašky na papír, sklo a plasty.

Více informací o projektu naleznete v instruktážním videu

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Hodkovice nad Mohelkou

Foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí v Libereckém kraji:

Reklama:

.

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtryvody.cz