Liberecké
Zelenenoviny.cz

Kraj finančně podpoří regionální výrobce a řemesla

6.5.2017 | Liberecký kraj

Liberecký krajVýrobci regionálních produktů a místní řemeslníci budou moci od Libereckého kraje získat finanční podporu. Rada kraje odsouhlasila vyhlášení programu 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel na rok 2017, ve kterém je pro žadatele k rozdělení částka 2 mil. Kč.


Definitivní vyhlášení tohoto programu bude ještě projednávat Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání 30. května. „V našem kraji pracují lidé, kteří svou produkcí a tvorbou nabízejí jedinečnou kvalitu. Zaslouží si, aby se o nich a jejich práci ještě více vědělo, aby ostatní znali význam a kvalitu místních potravin, výrobků a služeb. Proto kraj dlouhodobě lokální produkci, regionální potraviny a tradiční řemesla podporuje,“ říká Radka Loučková Kotasová, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování. „Všichni z nás mohou regionální výrobky a potraviny podpořit tím, že si je budou pravidelně kupovat a konzumovat,“ dodává hejtman Martin Půta.

O finanční příspěvek mohou požádat podnikající právnické nebo fyzické osoby, které zároveň splňují podmínku nositele značky následující místní produkce nebo jsou držiteli ocenění:

Nositelé značky místní produkce z Libereckého kraje:
-Regionální produkt Český ráj
-Regionální produkt Jizerské hory
-Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj
-Krkonoše – originální produkt (pouze území LK)

Držitelé ocenění:
-Výrobek roku Libereckého kraje
-Regionální potravina Libereckého kraje
-Nositel tradice lidových řemesel
-Mistr tradiční rukodělné výroby

„Získané prostředky musí být použity například na pořízení strojů, vybavení nebo jejich opravu, dále na prezentaci v regionální prodejně nebo na předváděcích akcích, kde se platí nájem za stánek nebo poplatky pořadatelům. Liberecký kraj také podpoří třeba zřízení a provoz e-shopu či internetových stránek regionálních producentů. Peníze lze použít i na nezbytné zkoušky výrobků nositelů značky, které jsou potřebné pro jejich samotný prodej. Je toho mnohem více, všechny možnosti podpory máme uveřejněné na webových stránkách k programu na dotačním portálu http://dotace.kraj-lbc.cz/,“ dodává radní Radka Loučková Kotasová.

Předpokládaná alokace finančních prostředků určených k rozdělení činí 2 mil. Kč. Žádosti o poskytnutí dotace mohou zájemci zasílat od 3. do 24. července 2017. Maximální výše, kterou při splnění podmínek obdrží, je 70.000 Kč.

Případné dotazy žadatelům odpoví: Ing. Eva Benešová (tel. 485 226 678, e-mail: eva.benesova@kraj-lbc.cz) nebo Ing. Jitka Suchánková (tel. 485 226 581, e-mail: jitka.suchankova@kraj-lbc.cz).

Zdroj: http://www.kraj-lbc.cz/Kraj-financne-podpori-regionalni-vyrobce-a-remesla-n402939.htm

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí v Libereckém kraji:

Reklama:

.

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtryvody.cz