Liberecké
Zelenenoviny.cz

Lesopark Fibichova

30.3.2022 | Liberec

V lesoparku, který se nachází mezi ulicemi Fibichova a Bendlova v Liberci, dnes najdete rekreačně sportovní zónu, volnou relaxační zónu a zónu pro rodinné aktivity. Cesty v lesoparku jsou z části bezbariérové. Jsou zde odpočinková místa s lavičkami, herní prvky pro děti do 10 let i starší, pro dospělé je zde venkovní posilovna. Na podzim loňského roku prošel park revitalizací a nyní byly vyhloubeny nové tůně. 


Lesopark Fibichova nedaleko zoologické zahrady se na podzim minulého roku dočkal revitalizace, kdy bylo v rámci první etapy provedeno kácení poškozených a neperspektivních jedinců, arboristické ošetření dřevin a do korun stromů byly instalovány bezpečnostní vazby. Dále byly vysazeny stromy nové a došlo také na výsadbu keřových skupin.

V návaznosti na to, došlo nyní k vyhloubení šesti drobných vodních tůněk, které možná již v jarním období do lesoparku přilákají obojživelníky a další drobné živočišné druhy. Měli by tam naleznout bezpečná útočiště, jelikož vodní hladiny budou z větší části zastíněny stávající vegetací a nemělo by tudíž docházet k značným teplotním výkyvům vlivem slunečního záření. Koruny stromů jim zároveň poskytnou částečnou ochranu před predátory.

V letních a podzimních měsících po vylíhnutí živočichů, pakliže dojde vlivem sucha k vyschnutí tůní, budou tato místa čekat na prudké přívalové deště, které nám přináší tolik diskutovaná klimatická změna a pokusí se alespoň částečně zachytit a zmírnit jejich dopad na průtok v nedalekém Jizerském potoce. Větší část nákladů na zbudování tůní byla hrazena ze získané dotace.

Redakčně upraveno

Zdroj: Liberec

Zdroj foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Co se dělá pro životní prostředí v Libereckém kraji:

  Reklama:

  .

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtryvody.cz