Liberecké
Zelenenoviny.cz

Liberecký kraj šetří vodu a energie

7.1.2021 | Liberecký kraj

Liberecký kraj zahájil pilotní projekt s cílem hospodařit s vodou a energiemi. První budova, kde bude nový koncept spuštěn, se nachází v České Lípě. 

 

 

 


Prošlapávat cestu moderním technologiím v Libereckém kraji je cílem projektu, nazvaného Chytřejší kraj. Jedním z jeho témat je lepší hospodaření s vodou a energiemi. Proto kraj podporuje vznik takzvaných chytrých budov. První vlaštovkou v tomto směru jsou stavební úpravy na Obchodní akademii v České Lípě. 

„Využití moderních technologií a zavádění chytrých řešení jsou trendem dnešní doby a patří k úkolům, které v rámci koncepce Chytřejší kraj plníme. Vnímáme to jako službu obyvatelům regionu, ale také jako vklad do budoucna,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Pilotní projekt konceptu má za cíl v budově českolipské obchodní akademie dosáhnout šetrnějšího hospodaření s vodou. „Během rekonstrukce sociálních zařízení dojde k instalaci technologie na úpravu dešťové vody ze střechy školy a takzvané šedé vody z umyvadel. Ta se bude využívat pro splachování toalet namísto pitné vody,“ dodal Petr Dobrovský z Agentury regionálního rozvoje. Ta pro kraj připravila žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí; projekt se nyní posuzuje.

Při pohledu na poslední suché roky se experti shodují, že šetrnější hospodaření s pitnou vodou bude nejen pro náš region čím dál palčivější téma. „I proto chceme mít úsporné technologie dopředu vyzkoušené na budovách, které jsou ve správě kraje nebo v nich sídlí krajské příspěvkové organizace,“ doplnil Půta.

Kraj chce jít příkladem i u budov, které mají teprve vyrůst. Dešťovou vodu chce svádět i ze zelené střechy plánovaného parkovacího domu u sídla krajského úřadu a z okolních ploch. Součástí projektu je podzemní akumulační nádrž, ze které se bude voda vhánět do závlahového systému. „Naším přáním je, aby postupem času k masivnějšímu využití dešťové či šedé vody směřovalo více veřejných i soukromých projektů v regionu,“ prohlásil Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Agentura regionálního rozvoje, s.r.o. je servisní organizací Libereckého kraje, jenž je jejím stoprocentním vlastníkem. Posláním agentury je poskytování expertní podpory rozvojovým záměrům a projektům kraje, jeho obyvatel a podnikatelů. Agentura se věnuje dotačnímu managementu, environmentálním tématům, jakými jsou hospodaření s vodou a péče o zeleň v krajině, dále podpoře vědy a výzkumu. Pod agenturu spadá Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink a regionální značka Crystal Valley.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Liberecký kraj

Foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Co se dělá pro životní prostředí v Libereckém kraji:

  Reklama:

  .

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtryvody.cz