Liberecké
Zelenenoviny.cz

Máchovo jezero bude do budoucna čistější, informuje AOPK

26.2.2018 | Ekolist.cz

Máchovo jezeroVoda Máchova jezera by měla být do budoucna čistší. Nebudou se do něj dostávat splaveniny a živiny z Robečského potoka, zároveň došlo k odbahnění části Máchova jezera. Informuje o tom Agentura ochrany přírody a krajiny.

Odbahněny byly Dokeská a Břehyňská zátoka Máchova jezera, zároveň zde byly opraveny hrázky a zabezpečena stoka Břehyňského rybníka. „Dvouletý projekt jsme zakončili zabezpečením stoky Břehyňského rybníka dřevěnými piloty a masivními fošnami. To zabezpečí, že se odtud nebudou dostávat splaveniny do Máchova jezera. Prospěje to také zdejšímu cennému mokřadnímu společenství, zejména v národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala a národní přírodní památce Swamp,“ vysvětluje Pavel Trnka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Celkové náklady na všechny etapy projektu dosáhly 18,4 milionu korun.

Pro další zlepšení kvality vody v Máchově jezeře by ale bylo potřeba podniknout ještě další kroky. Ty v roce 2009 popsala studie „Optimalizace stavu vodních ekosystémů v povodí Robečského potoka“. Kromě právě ukončeného projektu mezi ně patří protierozní opatření na zemědělských pozemcích, vybudování dostatečně kapacitní sedimentační jímky nad všemi propustky pod státní silnicí Praha – Česká Lípa, rekonstrukce kanalizační sítě v Doksech a kempu Borný a vybudování profilů trvalého monitoringu vody v Robečském potoce. AOPK ČR doporučila místní samosprávě a dalším subjektům, aby tyto kroky postupně realizovaly. Navrhla také možné dotační zdroje.

zdroj: ekolist.cz

Více informací najdete v rubrikách:



Reklama

Co se dělá pro životní prostředí v Libereckém kraji:

Reklama:

.

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtryvody.cz