Liberecké
Zelenenoviny.cz

Místo pro mokřady. Liberecký Opičák.

22.2.2018 | Český svaz ochránců přírody

MokřadyMokřady jsou důležitou součástí naší krajiny. Nejen ty velké, chráněné, všeobecně známé, ale každý, i ten schovaný někde na okraji vaší vsi. Každá tůňka, každé prameniště, každé malé rašeliniště či kousek lužního lesa má velký význam pro optimalizaci vodního režimu v krajině i jako místo nesmírné biologické rozmanitosti. Právě zejména o takovéto „malé“, mnohdy zapomenuté mokřady se starají pozemkové spolky. Některé z nich se dokonce podařilo Českému svazu ochránců přírody díky veřejné sbírce Místo pro přírodu vykoupit.


Liberecký Opičák je lužní lesík s několika tůněmi. V divočině starých topolů a vrb s množstvím roztodivných hub, oživované hlasy nejrůznějšího ptactva, se ani nechce věřit, že jsme v bývalé cihelně, tedy v místě kdysi lidskou činností v podstatě zničeném. Zde se naopak snažíme zasahovat co nejméně a prostřednictvím vlastnického práva zabránit tlaku okolí. Přeci jen, Opičák leží přímo ve městě!

O tomto i dalších mokřadech, vykoupených v rámci Místa pro přírodu, najdete podrobné informace na webu www.mistoproprirodu.cz. Včetně mapek a popisů, jak se na ně dostat. Jen co skončí zima, přijďte obdivovat páření obojživelníků a první jarní kvítka, o něco později pak pestrobarevné vážky, vzácné orchideje, bahňáky i další ptačí druhy, masožravé rostliny… Mokřady ukrývají mnohá tajemství, zaslouží naši pozornost a ochranu.

Více na  www.mistoproprirodu.cz

zdroj: www.csop.cz (zkráceno), foto: cs.wikipedia.org

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí v Libereckém kraji:

Reklama:

.

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtryvody.cz