Liberecké
Zelenenoviny.cz

Ošetřování dřevin v Liberci

26.12.2021 | město Liberec

Zimní ošetřování dřevin je opět tady. Celkem v šesti parcích a lesoparcích byla provedena probírka a ošetření stávajících dřevin tak, aby v nadcházející sezoně byla zeleň opět okrasou parku. 


Odbor ekologie a veřejného prostoru přistoupil k ošetření dalších dřevin v libereckých parcích. Celkem v šesti parcích či lesoparcích tak byly provedeny na stávajících dřevinách zdravotní a bezpečnostní řezy, lokální a obvodové redukce, výchovné řezy a byla provedena instalace bezpečnostních vazeb.

Všechny zásahy byly prováděny na základě dendrologického hodnocení dřevin a práce vždy provedla certifikovaná arboristická společnost.

Jednalo se například o park Prokopa Holého nad horními kasárnami, kde bylo ošetřeno 97 ks dřevin, 13 ks bylo pokáceno, 10 ks dřevin bylo nyní na podzim vysazeno, další práce budou pokračovat na jaře 2022.

Lesopark pod ul. Klášterní také prošel revitalizací, kdy 77 ks dřevin bylo ošetřeno a pokáceno muselo být 22 ks neperspektivních či poškozených jedinců. V současné době se navrhuje celková koncepce tohoto prostoru a jeho revitalizace v podobě úprav cestní sítě, dosadeb nových dřevin a instalace mobiliáře, která by měla následovat v další etapě.

Odborná arboristická firma se také zaměřila na druhou etapu obnovy parku Petra Bezruče v Lidových sadech, kde na jaře bylo provedeno kácení deseti buků napadených dřevokazným hmyzem a dalšími patogeny. V podzimní etapě došlo k arboristickému ošetření vice než 128 stromů, 9ks dřevin bylo po zhodnocení stavu dendrologem pokáceno. V současné chvíli se zpracovává návrh výsadeb stromového, keřového i bylinného patra. Výsadby budou realizovány v roce 2022.

Dokončena byla také revitalizace lesoparku Fibichova, kde bylo po probírce porostu ošetřeno 90 ks dřevin a vysazeno bylo na plochu 145 stromů a 114 keřů. Další výsadby budou následovat ještě na jaře 2022. V zimních měsících dojde v prostoru lesoparku k vybudování několika tůní pro obojživelníky.

V parku Jiřiny a Milana Uherkových při ulici Svojsíkova bylo do dnešní doby ošetřeno celkem 38 ks dřevin, 3 ks byly pokáceny.  V jarních měsících dojde ještě k dalšímu ošetření dřevin, následovat pak samozřejmě bude výsadba dřevin nových.

V neposlední řadě bylo ošetřeno 43 ks lip v parku u Oldřichovy ul., kterým byla navíc také vyzvednuta koruna na tzv. podchozí výšku.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: město Liberec

Zdroj fot: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Co se dělá pro životní prostředí v Libereckém kraji:

  Reklama:

  .

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtryvody.cz