Liberecké
Zelenenoviny.cz

Psycholog zlepšuje přírodní prostředí České Lípy

27.4.2017 | Zelení

Kvetoucí třešeňDětský psycholog Miroslav Hudec stojí za výsadbou aleje tradičních třešňových odrůd v České Lípě. Cílem je zlepšit prostředí obyvatelům nově vznikající čtvrti a zároveň pomoci v záchraně těchto stromových odrůd.


Českolipský zastupitel a předseda Výboru pro životní prostředí za Zelené, dětský psycholog Miroslav Hudec informuje: „Loni jsme měli v plánu využít zejména nedávno znovuobjevenou zdejší odrůdu Perla z Bezdězu. O tu je však takový zájem, že ji zahradnictví nemají k dispozici. Dosazujeme tedy Napoleonovu chrupku, která vznikla jako náhodný semenáč v Německu na konci 18. století,“ říká Miroslav Hudec u příležitosti letošního Dne země.

„Rádi bychom založili novodobou tradici výsadby alejí a navázali tak na dobu národního vzepětí na přelomu 19. a 20. století, aktivity někdy neoficiálně nazvané druhým národním obrozením. Jednotlivci, okrašlovací spolky a obce mnohdy za vydatné pomoci školní mládeže a jejích učitelů začali tehdy po celé zemi vysazovat stromy, často ovocné, sady, parky a stromořadí,“ dodává Hudec.

V minulém volebním období zastupitelé za Zelené prosadili v Ceské Lípě vznik velmi populárních farmářských trhů. 

Zdroj: www.ceskalipa.zeleni.cz

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí v Libereckém kraji:

Reklama:

.

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtryvody.cz