Liberecké
Zelenenoviny.cz

Sběr kovového odpadu v Liberci

4.6.2020 | Město Liberec

V domácnostech se nejčastěji setkáváme s kovy v podobě jednorázových obalů, jako např. nápojové plechovky, hliníkové tácky, alobal. Kovové obaly jsou velmi lehce recyklovatelné, a proto je důležité je vyhazovat do speciálních nádob, aby našly další uplatnění. I v Liberci se kovový odpad dlouhodobě třídí, nicméně díky zájmu obyvatel se nyní rozšířila sběrná místa na celkem 16 stanovišť. 


Šedé kontejnery se v rámci libereckých ulic stávají nedílnou součástí systému třídění využitelných složek komunálního odpadu. Po prvotním spuštění pilotního projektu obdržel odbor ekologie a veřejného prostoru od obyvatel města větší množství zpětné vazby a žádostí o umístění dalších nádob. Ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. bylo proto v těchto dnech rozmístěno dalších 16 kusů kontejnerů. Celkový počet nádob na tuto komoditu se tak navýší na celkových 46 ks. O další nádoby, které jsou městu ze strany společnosti EKO.KOM a.s. zapůjčeny zdarma bude město samozřejmě usilovat. V souvislosti s tím budou posíleny i svozy stávajících nádob, kde kapacita již nestačí.

Kovy tvoří nezanedbatelné, zejména pak z objemového hlediska, množství komunálního odpadu, které lze snadno třídit a dále recyklovat. Do šedých nádob patří zejména plechovky od potravin, plechovky od nápojů a ostatní kovové předměty z domácnosti, jako jsou např. kovové uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů atd. Do kontejneru naopak nepatří veškeré kovové obaly se zbytky potravin nebo s nebezpečnými látkami.

Seznam ulic s nově přistavovanými nádobami:

Aloisina výšina x Franklinova

Bezová

Červeného

Hodkovická u č.p. 406

Humpolecká

Husitská x Kubelíkova

Jabloňová u č.p. 516

Jáchymovská u č.p. 276

Pazderkova u č.p. 867

Puškinova u č.p. 24

Suldovského

U Kulturního domu

V Rokli

Volgogradská

Vrázova x Stodolní

Žákovská x Šrámkova

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Město Liberec

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Co se dělá pro životní prostředí v Libereckém kraji:

  Reklama:

  .

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtryvody.cz