Liberecké
Zelenenoviny.cz

Turnov vysadil alej z původních odrůd

4.12.2020 | TurnovTurnovTurnovTurnov

Celá Česká republika se postupně snaží roubovat ovocné stromy původními odrůdami. Výjimkou není ani město Turnov, které začalo v obci Malý Rohozec. 

 

 

 

 


V listopadu 2020 byla provedena výsadba ovocného stromořadí na pozemcích v majetku města Turnov, v lokalitě Malý Rohozec. A to na pozemcích p. č. 193, 196/1 a 187/1 v katastrálním území Malý Rohozec.

Vysazeno bylo 21 kusů starých odrůd hrušní a 15 kusů starých odrůd slivoní. Na projekt byla poskytnuta dotace z Programu péče o krajinu, a to ve výši 135.036,00 Kč. Celkové náklady na projekt byly 180.360,18 Kč včetně DPH.

Cílem projektu je podpora a rozvoj mimolesní zeleně s důrazem na návrat starých ovocných odrůd do krajiny, zvyšování estetických funkcí krajiny a druhové diverzity, podpora retence vody v krajině a ochrana půdy před erozí.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Turnov

Foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Co se dělá pro životní prostředí v Libereckém kraji:

  Reklama:

  .

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtryvody.cz