Liberecké
Zelenenoviny.cz

Údržba turistických cest

29.4.2022 | město Liberec

Česká republika má jeden z nejdokonalejších systémů turistického značení s velmi hustou sítí tras. Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu statutárního města Liberec každoročně finančně podporuje aktivity Klubu českých turistů za Libereckou oblast. Nejinak tomu bylo i v roce 2021.


„Vloni jsme v rámci kraje obnovili značení turistických tras v celkové délce 989 kilometrů a provedli údržbu 83 směrovníků. Nově byla i díky daru od města vyznačená trasa v úseku Dánské kameny – Sedlo pod Černou horou v délce 1,5 kilometru. Vznikl tím sympatický okruh Výpřež – Dánské kameny – Sedlo pod Černou horou – Výpřež v celkové délce 5 kilometrů, který mohou díky upraveným cestám v celé délce absolvovat i rodiny s kočárkem. V souvislosti s tím byl instalován nový směrovník na Sedle pod Černou horou“, uvádí předseda krajské komise značení Jaromír Růžička.  

„Pokračující spolupráce s Klubem českých turistů nás velmi těší. Alespoň malým dílem tak přispíváme ke smysluplné práci tohoto sdružení – tedy k obnově turistického značení a tím také k tomu, že turisté zdárně dorazí do vytyčeného cíle,“ doplnila Monika Filová, pověřená funkcí zastupování vedoucí oddělení cestovního ruchu. „Práce je za KČT vidět spousta, posuďte sami:“

 • Ze silnice na lesní cestu byla přeložena zelená značka v délce jednoho kilometru v úseku mezi Císařským kamenem a Veseckým rybníkem
 • V rámci pravidelného plánu obnovy značených tras byla provedena obnova červené značky z Lidových sadů do Bedřichova (tato trasa byla vloni nově propojena s Kristiánovem, takže vznikla Jizerskohorská magistrála spojující Liberec s Hejnicemi)
 • Bylo obnoveno značení modré trasy vedoucí z Horního Hanychova přes Rašovku, Javorník až do Železného Brodu
 • Proběhla obnova modré značky z Ostašova na Výpřež
 • Byla obnovena zelená značka z Machnína na Výpřež
 • Bylo obnoveno zelené značení z Lidových sadů do Rudolfova
 • Bylo obnoveno značení naučné stezky Karlovské bučiny
 • Dále byla provedena údržba směrovníků v Kateřinkách, v Lidových sadech, Nad Výpřeží, dvou směrovníků na Pláních pod Ještědem a u mohyly letců
 • Byl opraven poškozený směrovník U Dvořákova kříže
 • A další…

„Věříme, že i v budoucnu bude naše úspěšná spolupráce pokračovat a turisté tak budou mít i nadále zajištěnou kvalitní navigaci při svých toulkách zdejší krajinou,“ doplnila Monika Filová.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: město Liberec

Zdroj foto: Pixabay

 

 

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Co se dělá pro životní prostředí v Libereckém kraji:

  Reklama:

  .

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtryvody.cz