Liberecké
Zelenenoviny.cz

Liberecko

Dětský odpadkový den v Liberci

22.9.2020 | město Liberec

Již čtvrtý ročník Dětského odpadkového dne proběhl dne 9.9.2020 v parku Nad tržním náměstím. Akci jako obvykle pořádal odbor ekologie a veřejného prostoru města Liberec, kdy cílem akce je formou her a různých kvízů příchozím dětem i dospělým vysvětlit, proč je důležité odpad třídit, jak se s vytříděným odpadem dále nakládá a co z něho lze znovu vyrobit. více …


Sběr kovového odpadu v Liberci

4.6.2020 | Město Liberec

V domácnostech se nejčastěji setkáváme s kovy v podobě jednorázových obalů, jako např. nápojové plechovky, hliníkové tácky, alobal. Kovové obaly jsou velmi lehce recyklovatelné, a proto je důležité je vyhazovat do speciálních nádob, aby našly další uplatnění. I v Liberci se kovový odpad dlouhodobě třídí, nicméně díky zájmu obyvatel se nyní rozšířila sběrná místa na celkem 16 stanovišť.  více …


Tisy v Karlovských bučinách

28.1.2020 | Lesy ČR

Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny se nachází nedaleko od Liberce, mezi obcemi Karlov pod Ještědem a Kryštofovo údolí. Vyjma běžných lesních bylin se zde daří vzácné měsíčnici vytrvalé, lilii zlatohlávek, áronu plamatému, okrotici červené a bílé, korálici trojklanné nebo unikátnímu kruštíku drobnolistému. Během loňska nahradily Lesy ČR kůrovcem poničené smrky výsadbou tisů červených a dobrou zprávou pro rezervaci je, že všech sto sazenic zakořenilo a má přírustky.  více …


Alej v Luční ulici

18.12.2019 | Město Hrádek nad Nisou

Luční ulice v Hrádku nad Nisou je ve své části i cyklostezkou, a tvoří přirozený předěl mezi domy a komunikačním obchvatem města. Již v minulosti zde proběhla rozsáhlá výsadba stromů a nyní bylo zelené dílo dokončeno díky spolupráci města se společností ČEZ.  více …


Bezzásahové území v Jizerských horách

27.11.2019 | AOPK

Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery byla zřízena roku 1960 k ochraně unikátního území na horním toku řeky Jizery. Na české straně zaujímá celkem 189,11 ha ve dvou segmentech Velká Jizerská louka a V Močálech, propojených ochranným pásmem o rozloze 120,49 ha. Předmětem ochrany je lidskou činností málo dotčený komplex ekosystémů tvořený živými vrchovišti, rozsáhlými porosty borovice kleče, podmáčenými smrčinami, rašelinnými loukami a společenstvy štěrkopískových náplavů bohatě meandrující Jizery. Dnes, 27.11.2019, byla mezi st. podnikem Lesy ČR a Agenturou pro ochranu přírody a krajiny uzavřena Smlouva o vyhlášení bezzásahového území.  více …


Jízdné mezi Libercem a Bedřichovem od listopadu zlevní

19.11.2019 | Liberecký kraj

Zimní areál Bedřichov je zvláště v zimě hojně turisticky exponovaným místem, neboť je nástupním bodem Jizerské magistrály. Jezdí sem sice linka č.18 MHD z Liberce, ale v posledním krátkém úseku již neplatí tarif jízdného MHD. To odrazuje turisty od návštěvy hor autobusem a raději využívají vlastní automobily. Jízdné proto bude od 1. listopadu 2019 levnější, jeho cena se rovná ceně MHD v městě Liberci.  více …


Nová alej u Vyskeře

11.10.2019 | Ministerstvo životního prostředí

Iniciativa Sázíme budoucnost má ambici v následujících 5 letech vysázet po celé České republice na deset milionů stromů v sídlech a volné krajině. Právě na menší výsadby stromů mohou obce, ale i fyzické a právnické osoby žádat o dotace z programů Ministerstva životního prostředí. Úřad na sázení stromů poskytuje dlouhodobě dotační podporu z Programu péče o krajinu ( ZDE). Dne 2.10.2019 byl slavnostně zasazen první strom ze 149 dalších při vzniku ovocné aleje u obce Vyskeř v CHKO Český ráj.  více …


Bez obalu v Semilech

7.10.2019 | město Semily

Myšlenka "Zero Waste" se šíří i Libereckým krajem, proto radní Semil přišli s iniciativnou ušít zdravotně nezávadné, pratelné sáčky na nákup potravin. Spojili se s neziskovou organizací Tulipan, provozující ve smětě chráněnou dílnu a společně tak zajistili základ pro snižování jednorázových obalů.  více …


Změny v péči o zeleň v České Lípě

23.8.2019 | Česká Lípa

Sucho se v posledních letech stává výrazným problémem Česka. Situace se navíc stále rapidně zhoršuje s nadměrnými teplotami v jarních a letních měsících a nízkým spadem dešťové vody. Již v roce 2017 se problémem začalo zabývat Ministerstvo životního prostředí a kraje, města i obce se snaží o různé způsoby snižování dopadů sucha na přírodu. I Česká Lípa se postavila k problému čelem a přijala nová opatření v péči o městskou zeleň. více …


Fontána v novém

22.8.2019 | Varnsdorf

V parčíku u obchodu Billa byla po delším čase opravena a znovu zprovozněna krásná fontána. Město Varnsdorf zajistilo dodavatele, který motor čerpadla nejen opravil, ale osadil i programátorem, který mění intenzitu proudu vody. Střed města je tak opět o kousek krásnější. více …


Co se dělá pro životní prostředí v Libereckém kraji:

Reklama:

.

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtryvody.cz