Liberecké
Zelenenoviny.cz

Záchranný program pro koniklec otevřený

15.04.2020

Koniklec otevřený - kriticky ohrožený druh s velkými fialovými květy, které je možné právě v těchto dnech vzácně spatřit už jen na několika lokalitách v České republice. Pro zachování tohoto vzácného druhu v naší přírodě spouští Ministerstvo životního prostředí záchranný program. Opatření směřující ke zlepšení stavu populací a k zajištění péče o poslední místa výskytu tohoto u nás bude v následujících 10 letech realizovat Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s ostatními orgány ochrany přírody i jednotlivými vlastníky pozemků a hospodáři. více …


Den za obnovu lesa na Českolipsku

31.03.2020

Sběrači šišek, rekrutující se ze studentů SOŠ a SOU Česká Lípa, v minulých dnech vyrazili do jehličnatých lesů státního podniku Lesy České republiky. Semena ze šišek smrků, modřínů a borovic následně skončí v bance osiva a později z nich v lesních školkách vypěstují nové sazenice. První měsíce roku jsou pro sběr šišek nejpříhodnější. více …


Les na Holém vrchu čekají změny

20.02.2020

Holý vrch je nevysoký kopec na okraji českolipské čtvrti, které dal jméno. Kopec má čedičový základ a navzdory svému názvu je již zarostlý zelení, bránící dobrým výhledům. Všechny tři kopce na okraji města Česká Lípa jsou vesměs součástí Českolipské kotliny, podřízeného celku Zákupské pahorkatiny. Holý vrch je od středu města jihozápadním směrem zhruba 1 km daleko. Dešťové vody z kopce stékají do nedaleko tekoucí Ploučnice. Na temeni jsou zbytky někdejších staveb. více …


Tisy v Karlovských bučinách

28.01.2020

Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny se nachází nedaleko od Liberce, mezi obcemi Karlov pod Ještědem a Kryštofovo údolí. Vyjma běžných lesních bylin se zde daří vzácné měsíčnici vytrvalé, lilii zlatohlávek, áronu plamatému, okrotici červené a bílé, korálici trojklanné nebo unikátnímu kruštíku drobnolistému. Během loňska nahradily Lesy ČR kůrovcem poničené smrky výsadbou tisů červených a dobrou zprávou pro rezervaci je, že všech sto sazenic zakořenilo a má přírustky.  více …


Alej v Luční ulici

18.12.2019

Luční ulice v Hrádku nad Nisou je ve své části i cyklostezkou, a tvoří přirozený předěl mezi domy a komunikačním obchvatem města. Již v minulosti zde proběhla rozsáhlá výsadba stromů a nyní bylo zelené dílo dokončeno díky spolupráci města se společností ČEZ.  více …


Bezzásahové území v Jizerských horách

27.11.2019

Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery byla zřízena roku 1960 k ochraně unikátního území na horním toku řeky Jizery. Na české straně zaujímá celkem 189,11 ha ve dvou segmentech Velká Jizerská louka a V Močálech, propojených ochranným pásmem o rozloze 120,49 ha. Předmětem ochrany je lidskou činností málo dotčený komplex ekosystémů tvořený živými vrchovišti, rozsáhlými porosty borovice kleče, podmáčenými smrčinami, rašelinnými loukami a společenstvy štěrkopískových náplavů bohatě meandrující Jizery. Dnes, 27.11.2019, byla mezi st. podnikem Lesy ČR a Agenturou pro ochranu přírody a krajiny uzavřena Smlouva o vyhlášení bezzásahového území.  více …


Co se dělá pro životní prostředí v Libereckém kraji:

Reklama:

.

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtryvody.cz